Daň 2% a 3%

                          P O Z O R !!!

Aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam (keďže daňový úrad zašle  čiastku v celku na účet ŠKP), Je potrebne si vyhotoviť kópiu predloženého vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane a potvrdenú kópiu daňovým úradom  odovzdať osobne na plavecký oddiel t.j.Žilinský Jozef(bazén ZŠ Májové námestie),inač Vami poukázané peniaze plavecký oddiel nedostane.

 

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_2019.pdf (154533)

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_ŠKP_Prešov.pdf (275175) 

 

 

 

Športový klub polície Prešov

Vajanského 32, 08001 Prešov
IČO: 35522232
Č. účtu: 0503355014/0900
IBAN:SK2209000000000503355014

 

 

 


 


Kontakt

Športový klub polície Prešov oddiel plávania

Jozef Žilinský
Mirka Nešpora 17
080 01 Prešov 1


+421915 104 444