Informácie o nás

                 Náš plavecký oddiel ŠKP Prešov funguje na bazéne Májového námestia (sidl.Sekčov). Plavecký oddiel  ŠKP sa datuje od roku 2004.Zakladateľom plav.oddielu je Jozef Žilinský, ktorý je  jeho predsedom ako aj trénerom. Plavecký oddiel ŠKP Prešov sa zameriava na odstraňovanie plaveckej negramotnosti z radu školskej mládeže, ako aj k zdokonaľovaniu a športovej príprave mladých a  masters teamu. Ročne sa na dennom tréningu zúčastňuje okolo 40 až 50 plavcov z radov mládeže, ako aj 20 plavcov seniorov teamu Masters.


Plávecký oddiel ŠKP Prešov - NÁBOR deti

Na prvom mieste našho plaveckého odielu je naučiť mladež pohybovať sa vo vodnom prostredi, ako aj zvladnutie plaveckých štýlov: Motýľ, Znak, Prsia a Kraul,Nábor nových deti do plav.oddiela. robíme v mesiaca február a na začiatku školského roka t.j  mesiaci september deti vo veku od 7 rokov

 

 


Kontakt

Športový klub polície Prešov oddiel plávania

Jozef Žilinský
Mirka Nešpora 17
080 01 Prešov 1


+421915 104 444