Kontakt: Športový klub polície Prešov - oddiel plávania

Jozef Žilinský,

Mirka Nešpora 17

080 01 Prešov 1

tel: 0915 104 444  alebo  0905 135 471

jzpl@centrum.sk


Kontakt

Športový klub polície Prešov oddiel plávania

Jozef Žilinský
Mirka Nešpora 17
080 01 Prešov 1


+421915 104 444